Comisia/Belgia TITJUR Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de20 septembrie 1989. # Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Belgiei. # Neîndeplinirea obligațiilor. # Cauza 383/85.