Sag C-573/19: Sag anlagt den 26. juli 2019 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik