Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9915 – Mitsubishi Corporation Energy / ENEOS / Taiyo Koyu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 291/02