Odluka Vijeća 2014/538/ZVSP od 8. srpnja 2014. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Kolumbije o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Kolumbije u operacijama Europske unije za upravljanje krizama