C-735/19. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2020. december 10-i ítélete (az Augstākā tiesa (Senāts) [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Előzetes döntéshozatal – Társasági jog – 2004/25/EK irányelv – Nyilvános vételi ajánlat – Az 5. cikk (4) bekezdésének első és második albekezdése – A kisebbségi részvényesek védelme – Kötelező vételi ajánlat – A részvények értékének a méltányos ár meghatározása céljából alkalmazott számítási módszere – A méltányos ár módosítására vonatkozó jogkör – A szabványos számítási módszer alóli kivételek tisztán meghatározott körülmények esetén és kritériumok szerint – Az érintett tagállam felelőssége – Az ajánlattevő által a túlzottan magas árajánlat miatt elszenvedett kár)