Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 17. juli 2014 Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 17. juli 2014.#Emmeci Srl mod Cotral SpA.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.#Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – artikel 267 TEUF – begrebet »national ret« – Domstolens manglende kompetence.#Sag C-427/13).