BESLUTNING MED EUROPA-PARLAMENTETS UDTALELSE OM FORSLAG FRA KOMMISSIONEN TIL RAADET TIL FORORDNING OM ET RAMMEPROGRAM FOR FAELLESSKABETS FORSKNING OG TEKNOLOGISKE UDVIKLING 1987-1991