Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2097 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 4 (Text cu relevanță pentru SEE)