Peco mod Kommissionen TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Roemer fremsat den 6. maj 1970. # Franco Peco mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag 36-69