MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: Miguel Viegas