Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 kwietnia 2015 r.$