Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Απριλίου 2015$