Sag C-634/16 P: Appel iværksat den 7. december 2016 af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. september 2016 i sag T-476/15, European Food SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret