Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)