Sag C-473/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofijski rajonen sad (Bulgarien) den 30. september 2020 — INVEST FUND MANAGEMENT mod Komisia za finansov nadzor