Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - FEMTE DEL: UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL - AFSNIT V: INTERNATIONALE AFTALER - Artikel 219 (tidl. artikel 111, stk. 1-3 og 5, i TEF)