TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, PROTOKOL VEDROERENDE STATUTTEN FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABS DOMSTOL, AFSNIT II - ORGANISATION, ARTIKEL 10