Zadeva C-165/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Direktiva 2006/112/ES – Odbitek vstopnega davka – Blago in storitve, uporabljeni hkrati za obdavčljive in oproščene transakcije (blago in storitve za mešano uporabo) – Določitev odbitnega deleža, ki se uporablja – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni opravljanju transakcij sedeža – Splošni stroški podružnice, ki prispevajo k opravljanju tako svojih transakcij kot transakcij sedeža)