Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede ægthedscertifikater i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 2020/C 88/03