Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/484 оd 16. ožujka 2021. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Burrata di Andria” (ZOZP)