Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/882 av den 25 juni 2020 om godtagande av en ansökan om status som ny exporterande tillverkare med avseende på de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som genom genomförandeförordning (EU) 2019/1198 införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina