Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/882 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1198 wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej