Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/882, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2020, uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua koskevan pyynnön hyväksymisestä siltä osin kuin on kyse lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1198