Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/882 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2020 για την αποδοχή αίτησης για μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα όσον αφορά τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1198