2014/288/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat- 12 ta' Mejju 2014 fir-rigward tar-rekwiżiti standard ta' rapportaġġ għall-programmi nazzjonali għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta' ċertu mard u mard żoonotiku tal-annimali kofinanzjati mill-Unjoni u li jirrevokaw d-Deċiżjoni 2008/940/KE (notifikata bid-dokument C(2014) 2976)