Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih administrativnih i kadrovskih pitanja te u pogledu utvrđivanja financijskih pravila za Prometnu zajednicu