Asia T-333/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.5.2020 – Ntolas v. EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GNC – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)