Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 817/2013 tat- 28 ta’ Awwissu 2013 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-gomma Għarbija modifikata b’aċidu Ottenilsuċċiniku Test b’relevanza għaż-ŻEE