Komisijas Regula (ES) Nr. 817/2013 ( 2013. gada 28. augusts ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz arabika sveķiem, kas modificēti ar oktenilsukcinātskābi Dokuments attiecas uz EEZ