Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011