Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2011