Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon