TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Roemer fremsat den 12. november 1969. # Theodorus Mulders mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag 8-69. Mulders mod Kommissionen