Afgørelse nr. 3/2014 vedtaget af associeringsrådet EU-Ukraine af 15. december 2014 om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning [2015/980]