Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/259 ze dne 21. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 427/2014 za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci (Text s významem pro EHP. )$