Kommissionens forordning (EØF) nr. 2309/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris