Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Štátna pomoc podnikom. Je efektívna a účinná?“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)