Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-Għajnuna mill-Istat lill-impriżi: hija effettiva u effiċjenti?” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)