Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valsts atbalsts uzņēmumiem. Vai tas ir efektīvs un lietderīgs?” (pašiniciatīvas atzinums)