Sprawa C-787/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 306 – 310 – Procedura szczególna dla biur podróży – Stosowanie do wszystkich rodzajów klientów – Przepisy krajowe wyłączające usługi turystyczne świadczone podatnikom wykorzystującym je na potrzeby swojego przedsiębiorstwa – Artykuł 73 – Podstawa opodatkowania – Określenie łącznej podstawy opodatkowania dla kategorii usług lub dla wszystkich usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym – Niezgodność]