Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 2020/C 407/16