Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 2020/C 407/16