Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 2020/C 407/16