Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2 2020/C 407/16