Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2020 — Baġit ta’ Emenda Nru 2 2020/C 407/16