Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 2020/C 407/16