Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 2020/C 407/16