Skriftlig forespørgsel E-4188/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) til Kommissionen. Israels angreb på EU-borgere