Zadeva C-216/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Laufen – Nemčija) – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Direktiva 2010/64/EU — Pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih — Jezik postopka — Kaznovalni nalog, s katerim je naložena globa — Možnost vložitve ugovora v jeziku, ki ni jezik postopka — Direktiva 2012/13/EU — Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku — Pravica do obveščenosti o obdolžitvah — Vročitev kaznovalnega naloga — Podrobna pravila — Obvezno imenovanje pooblaščenca s strani obdolženca — Rok za vložitev ugovora, ki teče od vročitve pooblaščencu)