Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 18 listopada 2020 r.